Close
Close
[ultimatemember form_id=7208][ultimatemember_social_login id=9500]

Terms & Condition

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์ www.rainflowerclub.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย ( Security ) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบันดังต่อไปนี้

1.เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฏหมาย
2.เราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอย่างชัดเจน
3.ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อบุคลากรเฉพาะที่เราได้รับมอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่ rainflowerclub@hotmail.com หรือ 085 – 511 – 9386 (คุณเกต)

เว็บไซต์ www.rainflowerclub.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเราในการรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่มชมเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.rainflowerclub.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์และหากท่านต้องการรับข่าวสารจากเราท่าน สามารถลงทำเบียนได้ตามที่เรากำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้ค่ะ

เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล

1.วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
2.การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
3.เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
4.ประเภทของการสืบค้น
5.ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
6.การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ www.rainflowerclub.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น เราอาจใช้ระบบ “คุ๊กกี้” ( cookie ) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุ๊กกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้า เยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย “คุ๊กกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเราซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

1.หมายเลขไอพี ( IP Address )
2.ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์
3.เว็บเพจที่เข้าเยี่ยมชม
4.เวลาที่เยี่ยมชม
5.เว็บไซต์ที่อ้างอิงถึงเว็บไซต์ของเรา

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.rainflowerclub.com นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น อันประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บรการและนำไป ใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้เก็บรวบรวมหรือเก็บรักษาไว้

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรงหากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ผ่านกระ บวนการสมัคร

1.ชื่อ – นามสกุล
2.ที่อยู่
3.อีเมล์
4.เบอร์โทรศัพท์
5.เลขบัตรประชาชน ( ใส่ข้อมูลเมื่อถึงเดือนเกิดถ้าต้องการโปรโมชั่นเดือนเกิด )
ให้กับเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆของท่านแก่เว็บไซต์เราแล้วเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตาม พระราชบัญญิติคุ้มคีรองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกรวบรวมและรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งอีเมล์มาหาเรา เราก็จะเก็บเนื้อหาในอีเมล์ ที่อยู่ของอีเมล์และการโต้ตอบ อีเมล์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ www.rainflowerclub.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก้บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1.ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ
2.ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง
3.การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามกฏหมายอนุญาติ

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูล
เว็บไซต์ www.rainflowerclub.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูลล
เว็บไซต์ www.rainflowerclub.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการแก้ไข ข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

1. ขออนุญาติเก็บอีเมล์ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการการตลาดและแจ้งข่าวสารต่างๆ ท่านยินยอมที่จะรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)จากบริษัท เช่น การแจ้งสถานะการสั่งซื้อสินค้า การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆ รวมทั้งประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้น โดยทั้งนี้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพืข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร ทั้งนี้หากท่านติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบรกการผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์บริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน

2. การขออนุญาติการยกเลิกการรับข่าวสาร หากท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสาร สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อค่ะ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทางเว็บไซต์ www.rainflowerclub.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล ใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
ทางเว็บไซต์ www.rainflowerclub.com ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.rainflowerclub.com ตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จดหมายทางไปรษณีย์
ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง www.rainflowerclub.com และส่งมาได้ที่ ที่อยู่ของ บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (H & B Intertex Co.,Ltd) 522/215 ซ.สาธุประดิษฐ์ 34 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ 10120

จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
rainflowerclub@hotmail.com

ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.rainflowerclub.com
โดยสามารถระบุรายละเอียดในหน้า โปรด คลิกที่นี่

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 02-547-5960 02-547-5973 e-commerce@dbd.go.th

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์
วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนดังนี้

วิธีการสั่งซื้อ
เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
กรณียังไม่ได้ชำระค่าสินค้า แต่ยืนยันการสั่งซื้อแล้ว
ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ โดยการโทรศัพท์มาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ยกเลิกใบสั่งซื้อให้
กรณีที่ชำระค่าสินค้าแล้ว
ท่านไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ แต่สามารถเปลี่ยนรายการสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
หมายเหตุ
บริษัทไม่สามารถคืนค่าสินค้าให้ได้ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าแล้ว จะสามารถเปลี่ยนสินค้าได้เท่านั้น
การแจ้งยกเลิกสินค้า และ/หรือเปลี่ยนสินค้า
หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ และ/หรือ เปลี่ยนสินค้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรสัพท์หมายเลข 085-511-9386 (คุณเกต)

นโยบายการชำระเงิน
เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่องทางการชำระเงิน
โอนผ่านบัญชีธนาคารดังนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี บจ.เอช.แอนด์.บี. อินเตอร์เท็กซ์ เลขที่บัญชี 001-319186-6
ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ เลขที่บัญชี 114-308868-8
ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถยืนยันการชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะ

การยืนยันการได้รับการแจ้งชำระเงิน
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนนันกลับไปให้ท่านภายใน 1 วันทำการ (หรือ 2-3 วันทำการ กรณีติดวันหยุดทำการ) และถ้าไม่ได้รับการแจ้งกลับ กรุณาติดต่อกลับมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-511-9386 (คุณเกต)

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
1.บริษัทจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2.บริษัทจัดส่งสินค้าวันละ 1 ครั้ง ( ช่วงบ่ายของวัน ) เว้นวันหยุดราชการ และเสาร์- อาทิตย์ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันก่อน 9.00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันเดียวกันได้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าวันถัดไป
3.เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า ( Tracking Number ) ให้ท่าน ท่านสามารถเช็คได้ ที่หน้าเว็บไซต์ โดยต้อง Login ก่อนจึงจะเห็น

ช่องทางการจัดส่งสินค้า
ทางบริษัททำการจัดส่งสินค้าโดยผ่านทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น และมีให้ลูกค้าเลือกการจัดส่ง 2 แบบดังนี้

1.การจัดส่งแบบธรรมดา มีค่าใช้จ่าย 20 บาทต่อ 1 ใบสั่งซื้อ โดยไปรษณีย์จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 3-7 วันทำการ ( ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ) และไม่สามารถนำ Tracking Numberไปตรวจสอบ ผ่านหน้าเว็บไซต์ไปรษณีย์ได้ แต่จะสามารถตรวจสอบได้โดยการโทรไปที่สถานีปลายทางเท่านั้น
2.การจัดส่งแบบ EMS มีค่าใข้จ่ายโดยระบบจะคำนวนตามน้ำหนักสินค้า โดยไปรษณีย์จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-2 วันทำการ ( ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ) ในการจัดส่งวิธีนี้สามารถนำ Tracking number ไปตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ของไปรษณีย์ได้

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าให้ไปรษณีย์ล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วัน ทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
2.เมื่อสินค้าถูกส่งออกไปแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
3.ในกรณีสินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งแบบ EMS บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดรับภาระชดเชยตามมูลค่าจริงแตาไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทางบริษัทจะคืนให้ลุกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดแล้ว
4.ในกรณีสินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งแบบธรรมดา บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดรับภาระชดเชยตามมูลค่าจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งทางบริษัทจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดแล้ว

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทางบริษัท ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ถ่ายรูปสินค้าที่พบปัญหาส่งมาที่ 085-511-9386 (คุณเกต) หรือ rainflowerclub@hotmail.com โดยระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อ และ เบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหลังจากได้รับรูปสินค้าแล้ว
2.เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้วจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้โดยให้ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาที่บริษัท และทางบริษัทจะส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้โดยการส่งแบบ EMS
เงื่อนไขการคืนสินค้า
1.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิดเท่านั้น
2.บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่รุ่นเดิมเท่านั้นในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมดบริษัทจะให้ท่านเลือกสินค้ารายการใหม่หรือคืนเงินให้แทนค่ะ

LINE