Close
Close
[ultimatemember form_id=7208][ultimatemember_social_login id=9500]

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ www.rainflowerclub.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเราในการรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่มชมเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.rainflowerclub.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์และหากท่านต้องการรับข่าวสารจากเราท่าน สามารถลงทำเบียนได้ตามที่เรากำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้ค่ะ

เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล

1.วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
2.การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
3.เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
4.ประเภทของการสืบค้น
5.ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
6.การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ www.rainflowerclub.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น เราอาจใช้ระบบ “คุ๊กกี้” ( cookie ) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุ๊กกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้า เยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย “คุ๊กกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเราซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

1.หมายเลขไอพี ( IP Address )
2.ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์
3.เว็บเพจที่เข้าเยี่ยมชม
4.เวลาที่เยี่ยมชม
5.เว็บไซต์ที่อ้างอิงถึงเว็บไซต์ของเรา

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.rainflowerclub.com นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น อันประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บรการและนำไป ใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้เก็บรวบรวมหรือเก็บรักษาไว้

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรงหากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ผ่านกระ บวนการสมัคร

1.ชื่อ – นามสกุล
2.ที่อยู่
3.อีเมล์
4.เบอร์โทรศัพท์
5.เลขบัตรประชาชน ( ใส่ข้อมูลเมื่อถึงเดือนเกิดถ้าต้องการโปรโมชั่นเดือนเกิด )
ให้กับเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆของท่านแก่เว็บไซต์เราแล้วเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตาม พระราชบัญญิติคุ้มคีรองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกรวบรวมและรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งอีเมล์มาหาเรา เราก็จะเก็บเนื้อหาในอีเมล์ ที่อยู่ของอีเมล์และการโต้ตอบ อีเมล์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ www.rainflowerclub.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก้บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1.ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ
2.ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง
3.การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามกฏหมายอนุญาติ

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูล
เว็บไซต์ www.rainflowerclub.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูลล
เว็บไซต์ www.rainflowerclub.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการแก้ไข ข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

LINE