Close
Close
[ultimatemember form_id=7208][ultimatemember_social_login id=9500]

แจ้งยืนยันการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถแจ้งชำระเงินได้ 2 ช่องทางคะ

แจ้งชำระเงินผ่านเว็บไซต์ คลิกเลย
แจ้งชำระเงินผ่าน line คลิกเลย

1.แจ้งเลขที่ Order ของลูกค้า

2.แนบสลิปการโอนของลูกค้า

3.คลิกที่นี่เลยคะLINE>

4.เมื่อ admin ตรวจสอบข้อมูลแล้วจะเตรียมการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าคะ

</div

LINE